Aktivnosti

26.11.2015. u Banja Lucu je održan Okrugli sto

U Banja Luci održan Okrugli sto

26.11.2015. u Banja Lucu u prostorijama Centra za socijalni rad Banja Luka održan je Okrugli sto na temu: “Usklađivanje standarda za pružanje usluga žrtvama nasilja u porodici u skladu s Istambulskom konvencijom” namjenjenu predstavnicima isntitucijama sitema u Republici Srpskoj.

19.11.2015.

“Usklađivanje standarda za pružanje usluga žrtvama nasilja u porodici u skladu s Istambulskom konvencijom”

19. 11. 2015. godine realizovana je konferencija pod nazivom “Usklađivanje standarda za pružanje usluga žrtvama nasilja u porodici u skladu s Istambulskom konvencijom”, organizovana u saradnji s Agencijom za ravnopravnost spolova Bosne i Hercegovine i podrškom UN women.

12.12.2015.

Reakcije Sigurne mreže na predložene izmjene i dopune zakona o zaštiti od nasilja u porodici u FBIH

15.10.2015.

Snažnije zajedno

Održan prvi regionalni susret ženskih organizacija koje podržavaju fondacije OAK i Trag

Održane dvije radionice za pridružene članice Sigurne mreže na temu: Prava žrtava nasilja u porodici iz oblasti zdravstvene zaštite

Dana 02.06.2015. godine realizirane su dvije radionice za pridružene članice Sigurne mreže, njih 13.

02.06.2015.

Održana godišnja Skupština Sigurne mreže

Godišnja Skupština Sigurne mreže održana je 01.06.2015. godine u Sarajevu u Hotelu Holiday, sa početkom u 11:30.

Projekat je podržala Fondacija OAK.

Besplatna pravna pomoć

Glavni cilj projekta je unaprijediti  pravni okvir kojim se  spriječava  i rješavanasiljeu porodici kako bi se poboljšalo  pristup pravdi za žrtve nasilja u porodici podržavajući razvoj besplatne pravne pomoći žrtvama iz cijele Bosne i Hercegovine.

OAK fondacija

Besplatna pravna pomoć za žene i podrška sigurnoj mreži

Glavniciljprojekta je da se Sigurnamrežaujedini i ojača,kakočlanstvoovemrežetako i internastrukturamreže, te da se razvijestrateški plan zajačanjekapacitetanjenihčlanica i uključivanjeistih u zajedničkozagovaranje.

Odmira u Kući do mira u svijetu

Kampanja je realizovana pod sloganom Globalne kampanje 16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja u porodici“Od mira u Kući do mira u svijetu”

Jasna Žalica - 8.Mart

OAK Fondacija - Podrška Sigurnoj mreži

SIGURNA MREŽA je mreža nevladinih organizacija koje se bave problemom nasilja na osnovu pola.