Video: "Od svijesti do odgovornosti za nasilje prema ženama"

U okviru kampanje "16 dana aktivizma u borbi protiv rodno zasnovanog nasilja" kreirale smo informativni video o Istanbulskoj konvenciji.