Priručnik za praćenje primjene Konvencije Savjeta Evrope o sprčavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici (Istanbulske konvencije)


Priručnik za praćenje primjene Konvencije Savjeta Evrope o sprčavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici (Istanbulske konvencije)

Prirucnik GREVIO 1.pdf