Publikacije

Publikacije su dostupne uz upit na adresu anketa@bih.net.ba

Pravni vodič za Bosnu i Hercegovinu

Prikaz statističkih podataka - Seksualno i rodno nasilje u BiH - Rezultati projekta Zelene Linije 2005 – 2011

Analiza pravnih propisa u Bosni i Hercegovini

REGISTAR - Pružitelja besplatne pravne pomoći u Sarajevu

Analiza stvarnog stanja u smislu izricanja ili neizricanja zaštitnih mjera iz Zakona o zaštiti od nasilja u porodici Federacije Bosne i Hercegovine

GRAD SARAJEVO SIGURNA ZAJEDNICA

NEMOJ SAMO PASIVNO POSMATRATI

NEMOJ MI POMAGATI, NAUČI ME DA SEBI POMOGNEM

HAJDEMO ZAJEDNO - NASILJE NIJE OK

PROMOCIJA I EDKUACIJA ZA UNAPRIJEĐENJE ZDRAVSTVENOG I SOCIJALNOG STATUSA ŽENA

IMPLEMENTACIJA AKCIONOG PLANA prevencije, zaštite i borbe protiv nasilja u porodici u Kantonu Sarajevo

NASILJE U PORODICI-priručnik za službenike policije