Aktivnosti

13.07.2016.

Anketiranje i analiza upitnika pridružene članice SM_lek_MRZ

U cilju jačanja kapaciteta nevladinih organizacija koje se bave problemom nasilja nad ženama – pridruženih članica Sigurne mreže koje djeluju u 10 manjih lokalnih zajednica s teritorije Bosne i Hercegovine, organizacija Fondacija lokalne demokratije u okviru projekta podrške Sigurnoj mreži i malog granta Američke ambasade realizirala je niz aktivnosti u 2016. godini.

8.3.2016.

Bingo i prijatelji donirali novac i poklone štićenicima svih sigurnih kuća u Bosni i Hercegovini

Bingo doo Tuzla u saradnji s partnerima, 8. marta donirao je 9000,00 KM sigurnim kućama, a štićenicama svih 8 kuća su uručili poklone. Ček su uručile predstavnica kompanije Bingo, Amna Džambić i predstavnica kompanije Kraš , Maja Zeković, a u ime svih sigurnih kuća, donaciju su primile Mubera Hodžić- Lemeš, menadžerica Sigurne kuće u Sarajevu i Jasmina Mujezinović, izvršna direktorica Fondacije lokalne demokratije.

Najljepša poruka

Multidisciplinarni pristup u prevenciji i zaštiti od nasilja nad djecom u Kantonu Sarajevo

U organizaciji Fondacije lokalne demokracije, 9. oktobra 2015. u okviru programa Dječije nedjelje, realizovan je Okrugli stol o temi: „Multidisciplinarni pristup u prevenciji, zašiti i borbi protiv nasilja nad djecom“.

Istanbulska konvencija

U zajedničkoj organizaciji Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice, Agencije za ravnopravnost spolova BiH i Vijeća Evrope - Odjela za evropsku socijalnu povelju, a u okviru aktivnosti predsjedavanja BiH Vijećem Evrope, 20. oktobra realizovana je konferencija: Monitoring i implementacija Istanbulske konvencije - nove sinergije“

30.12.2015.

Medijska promocija djelovanja Sigurne mreže u 2015. godini

17.12.2015

Potpisan Sporazum o saradnji Agencije za ravnopravnost spolova BiH i Sigurne mreže

17.12.2015

26.11.2015. u Banja Lucu je održan Okrugli sto

U Banja Luci održan Okrugli sto

26.11.2015. u Banja Lucu u prostorijama Centra za socijalni rad Banja Luka održan je Okrugli sto na temu: “Usklađivanje standarda za pružanje usluga žrtvama nasilja u porodici u skladu s Istambulskom konvencijom” namjenjenu predstavnicima isntitucijama sitema u Republici Srpskoj.

19.11.2015.

“Usklađivanje standarda za pružanje usluga žrtvama nasilja u porodici u skladu s Istambulskom konvencijom”

19. 11. 2015. godine realizovana je konferencija pod nazivom “Usklađivanje standarda za pružanje usluga žrtvama nasilja u porodici u skladu s Istambulskom konvencijom”, organizovana u saradnji s Agencijom za ravnopravnost spolova Bosne i Hercegovine i podrškom UN women.

12.12.2015.

Reakcije Sigurne mreže na predložene izmjene i dopune zakona o zaštiti od nasilja u porodici u FBIH

15.10.2015.

Snažnije zajedno

Održan prvi regionalni susret ženskih organizacija koje podržavaju fondacije OAK i Trag

Održane dvije radionice za pridružene članice Sigurne mreže na temu: Prava žrtava nasilja u porodici iz oblasti zdravstvene zaštite

Dana 02.06.2015. godine realizirane su dvije radionice za pridružene članice Sigurne mreže, njih 13.