Aktivnosti

#progovoriprotivnasilja

Povodom 16 dana aktivizma, Avon pokreće kampanju “Čitaj između redova”

Nasilje nad ženama je najčešće skriveno od pogleda. O njemu ne pričamo, njega se stidimo, ono je na naslovnicama novina tek kada je već prekasno. Zato smo u ovu objavu za medije sakrili neke informacije koje možete vidjeti tek ako selektirate i zacrnite sav tekst. Da vidite kako je lako sakriti. I da se treba potruditi otkriti, progovoriti!

Video: „Unapređenje prevencije i suzbijanja rodno zasnovanog nasilja u BiH“

Fondacija Udružene žene Banja Luka i Centar ženskih prava iz Zenice su kreirale zajednički video čiji cilj je promocija prava žena koje imaju iskustvo nasilja u BiH . Video je nastao kao dio projekta „Unapređenje prevencije i suzbijanja rodno zasnovanog nasilja u BiH“ čiji cilj je pravična i jednaka zaštita i pristup pravdi za žene žrtve rodno zasnovanog nasilja u BiH. Projekt je finansiran od strane švedske Agencije za međunarodni razvoj i saradnju (Sida) i Kvinna till Kvinna.

25.11.2017.

Radio Sarajevo i Sigurna mreža

25. novembra, na Međunarodni dan borbe protiv nasilja prema ženama, započinje globalna kampanja pod nazivom: „16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja“.

24.11.2017.

“POBOLJŠANJE PRISTUPA USLUGA ZA SVE ŽENE I DJEVOJKE – ŽRTVE NASILJA U PORODICI U BOSNI I HERCEGOVINI”

Fondacija lokalne demokratije je 13.novemra 2017.godine zapošela realizacija projekta “POBOLJŠANJE PRISTUPA USLUGA ZA SVE ŽENE I DJEVOJKE – ŽRTVE NASILJA U PORODICI U BOSNI I HERCEGOVINI” koji implementira u partnerstvu sa Budućnost Modriča ,a u ime Sigurne mreže. Projekat je podržala UN Women u BiH , u okviru regionalnog projekta „Sprovođenje normi, mijenjanje stavova“ kojeg finansira Evropska unija . Trajanje projekta je 26 mjeseci.

Fondacija Udružene žene i Centar za pravnu pomoć ženama iz Zenice su uradile Analizu praćenja krivičnih i prekršajnih postupaka u oblasti zaštite od rodno zasnovanog nasilja u BiH

Rezultati konkursa

Medijska promocija rada Sigurne mreže

30.12.2016.

Dvodnevni sastanak sa subjektima zaštite u opštinama Dobojske regije

Kao rezultat djelovanja na unapređenju rada referalnih mehanizama u dobojskoj regiji, članica UO Sigurne mreže Budućnost Modriča je 29. i 30. decembra 2016. godine organizovala u Tesliću dvodnevni sastanak sa subjektima zaštite u opštinama dobojske regije pod nazivom “Analiza situacije i mogućnosti za poboljšanje saradnje” u okviru obilježavanja 16 dana aktivizma. Učesnici/ce su predstavnici centara za socijalni rad, centara za mentalno zdravlje, zdravstvenih ustanova, donosioci odluka iz Modriče, Šamca i Vukosavlja, kao i predstavnici medija. Akcenat je stavljen na efikasniju saradnju u oblasti zbrinjavanja žrtava nasilja u porodici, kao i finansiranje tih troškova iz lokalnih zajednica.

13.12.2016.

Dvodnevna radionica za pridružene članove

Fondacija lokalne demokratije je za pridružene članice Sigurne mreže 12. i 13. decembra 2016. organizirala dvodnevnu radionicu u Sarajevu, s ciljem jačanja kapaciteta pridruženih članica Sigurne mreže u zagovaračkim aktivnostima i osmišljavanju zajedničke javne kampanje. Edukaciji je prisustvovalo 12 predstavnica pridruženih članica SM.

Promotivni video

06.12.2016.

Radionica i press Lara Bijeljina

Tokom obilježavanja globalne kampanje “16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja”, Fondacija “Lara”, kao članica Sigurne mreže, organizirala je dvodnevnu radionicu za predstavnike centara za socijalni rad s područja koje pokriva nadležnost Sigurne kuće u Bijeljini i press-konferenciju za lokalne medije.

Od mira u kući do mira u svijetu: Učinite obrazovanje sigurnim za sve!

U periodu od 25. novembra - Međunarodnog dana protiv nasilja u porodici do 10. decembra - Međunarodnog dana ljudskih prava, realizuje se svjetska kampanja pod nazivom 16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja.