Aktivnosti

19.12.2018.

JAVNI POZIV

za dostavljanje ponuda za konsultantske usluge na izradi prijedloga dva nova zakonskog rješenja Zakona o zaštiti od nasilja u porodici u Federaciji BiH i Republici Srpskoj u skladu sa Istanbulskom konvencijom

06.12.2018.

Kalendar aktivnosti za kampanju 16 Dana aktivizma protiv rodnog nasilja u BIH za 2018.

04.12.2018.

Predstavljen dokument „Politika Sigurne mreže o pružanju održivih usluga žrtvama rodno zasnovanog nasilja i nasilja u porodici u skladu sa Instanbulskom konvencijom“

Dokument „Politika Sigurne mreže o pružanju održivih usluga žrtvama rodno zasnovanog nasilja i nasilja u porodiciu skladu sa Istanbulskoj konvencijom“ predstavljen je danas na Okruglom stolu u Sarajevu brojnim nevladinim organizacijama i institucijama sistema. Dokument su razvile članice Sigurne mreže, mreže NVO koje su posvećene borbi protiv nasilja na osnovu spola i nasilja u porodici, a u okviru projekta „Poboljšanje pristupa uslugama za sve žene i djevojke – žrtve nasilja u porodici u Bosni i Hercegovini“.

Priručnik za praćenje primjene Konvencije Savjeta Evrope o sprčavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici (Istanbulske konvencije)

JAVNI POZIV

za konsultantske usluge za obradu rezultata i pisanje izvještaja o provedenom monitoringu rada referalnih mehanizama i koordinacionih tijela u slučajevima rodnozasnovanog nasilja u Bosni i Hercegovini

27.06.2018.

Trpjela sam nasilje zbog djece

Ovo je priča o Jasni i njenoj djeci. Nakon 17 godina nasilja koje je trpjela u braku, majci je sin pomogao da donese odluku

08.05.2018.

JAVNI POZIV

za dostavljanje ponuda za konsultantske usluge na izradi dokumenta Politike OCD o pružanju održivih usluga žrtvama rodno zasnovanog nasilja i nasilja u porodici

JAVNI POZIV

Za konsultantske usluge za izradu metodologije monitoringa intervencije referalnih mehanizama i koordinacionih tijela u slučajevima rodnozasnovanog nasilja za u BiH

Fondacija “Lara” u partnerstvu sa Udruženjem građana “Vive žene” iz Tuzle realizuje projekat „Unapređenje kapaciteta pružalaca servisa podrške za žrtve rodno zasnovanog nasilja“ uz finansijsku podršku Ureda UN WOMEN u Bosni i Hercegovini, u okviru šireg projekta „Ending Violence against Women: Implementing Norms, Changing Minds”.

JAVNI POZIV

za dostavljanje ponuda za konsultantske usluge na izradi dokumenta: Pregled postojećih analiza nivoa pravnog i političkog usklađivanja domaćeg zakonodavstva i politika s međunarodnim standardima, identificiranje nedostataka u istraživanjima u BiH u oblas

O projektu Fondacija lokalne demokratije Sarajevo u partnerstvu s Udruženjem građana “Budućnost” Modriča realizira projekat “POBOLJŠANJE PRISTUPA USLUGAMA ZA SVE ŽENE I DJEVOJKE – ŽRTVE NASILJA U PORODICI U BOSNI I HERCEGOVINI”, a u ime Sigurne mreže. Projekat se realizira uz finansijsku podršku UN WOMEN u Bosni i Hercegovini, u okviru regionalnog projekta “Sprovođenje normi, mijenjanje stavova” kojeg finansira Evropska unija.

Da li ste se već priključili Avonovoj kampanji u borbi protiv nasilja u porodici?!

Kampanja pod nazivom: „Čitaj između redova“, koju je pokrenula kompanija Avon povodom obilježavanja međunarodnog dana borbe protiv nasilja na osnovu spola 25. novembra i 16 dana aktivizma, se nastavlja.

15.12.2017.

JAVNI POZIV Za angažovanje konsultanta za izradu osnovne studije o razvijenosti multisektorskog pristupa sprečavanju nasilja nad ženama u BiH

Fondacija “Lara” u partnerstvu sa Udruženjem građana “Vive žene” iz Tuzle realizuje projekat „Unapređenje kapaciteta pružalaca servisa podrške za žrtve rodno zasnovanog nasilja“ uz finansijsku podršku Ureda UN WOMEN u Bosni i Hercegovini, u okviru šireg projekta „Ending Violence against Women: Implementing Norms, Changing Minds.

"16 dana aktivizma u borbi protiv nasilja u porodici"

Zahavljujući BHRT i aktivnim uključivanjem u globalnu kampanju "16 dana aktivizma u borbi protiv nasilja u porodici".